Ugrás a tartalomra

A libertárius (vagy libertariánus) nézetrendszer szerint az egyéni jólétet, boldogságot és a társadalmi harmóniát legjobban a lehető legnagyobb személyes szabadság szolgálja.

E filozófiát libertariánizmusnak, vagy klasszikus liberalizmusnak nevezzük, megkülönböztetve a mára eredeti értelmét már nagyrészt elvesztett liberalizmustól.

A libertáriusok szerint a társadalmi rend az egyének békés együttműködése révén, külső hatalom beavatkozása nélkül jön létre. Szükségtelen a szabad piac működésébe való bármilyen beavatkozás, mint a kereskedelem szabályozása, a kábítószerek tiltása, a fegyvertartás korlátozása, stb. Mivel ezeket tevékenységeket jelenleg főleg az állam végzi, a libertáriusok az állam lehető legkisebb méretűre való csökkentését szorgalmazzák.

Az állam szükséges méretéről némiképp eltérnek a vélemények. Az egyik véglet szerint bizonyos alapfeladatokat, mint a közrend biztosítása, az igazságszolgáltatás, vagy az ország védelme, továbbra is az államnak kellene ellátnia. Ők minarchisták, a minimális állam hívei. A másik véglet szerint még az előbb felsorolt feladatokhoz sincs szükség az államra, így teljesen fel kellene számolni azt, és mindent a magánszektorra kellene bízni. Ezt hívjuk anarcho-kapitalizmusnak.

A legtöbb filozófiai, politikai irányzattal - különösen a ma legelterjedtebb szocializmussal, és annak változataival, a kommunizmussal, a fasizmussal és a szociáldemokráciával - ellentétben nem pusztán ideológiákon, hanem az osztrák közgazdaságtani iskola gazdasági és társadalmi elméletei révén szilárd elvi alapokon nyugszik. Az osztrák iskola a gazdaságtudomány fő irányzataitól eltérően nem egységes tömegként kezeli az embereket, ami a részben a különféle mérések, statisztikák alapján kialakított egyenletek szerint viselkedik, hanem felismeri, hogy minden ember önálló, különbözik a többiektől, és ezért más dolgokat tart fontosnak és mások a vágyai.

E portál megpróbálja bemutatni a libertárius nézeteket magyar nyelven, illetve lehetőséget próbál biztosítani ezek megvitatására. Ennek érdekében cikkeket — elsősorban angol nyelvű cikkek magyar fordításait — tervezünk megjelentetni, illetve rendelkezésre áll egy fórum is.

Mivel portálunk bizonyos okokból nem igazán frissül, hadd ajánljunk egy másik, aktív és számos érdekes olvasmányt tartalmazó oldalt: