Ugrás a tartalomra
libertarius küldte be időpontban
Kategória

A monarchia, a demokrácia és a természetes rend
gazdaságtana és politikája


Fordította:Váradi István


Mivel a könyv megjelent nyomtatásban, a korábban itt látható fordítást levettük, de a bevezető (annak javított szövege) elolvasható.

A könyv alapját a nyugati világban lezajlott, a monarchikus korból a demokráciába való történelmi átmenet felülvizsgálata képezi. A szerző feltárja mindkét társadalmi berendezkedés hibáit, és a ma elterjedt nézettel szemben megállapítja, hogy a monarchia kevésbé káros, mint a demokrácia. Javaslatot tesz egy általa természetes rendnek nevezett, állam nélküli, a magántulajdon teljes tiszteletben tartásán alapuló társadalom kialakítására. Módszere logikai
következtetéseken alapul, melyek révén a történelmi események (újra)értelmezésére alkalmas gazdasági és társadalmi tételeket állít fel.

A könyv megvásárolható az Ad Librum kiadó webáruházában, valamint a Líra és a Bookline könyvesboltokban.