A korlátozott méretű állam lehetetlensége és kilátások a forradalomra